photos from the Chinese scene

Archive for March, 2013

Nothing @ School


PiL @ Yugong


After Argument @ XP


Fanzui Xiangfa & Nothing @ School


Mr. Graceless @ School


Nothing [Germany] @ MAO


Fanzui Xiangfa @ Temple


Fanzui Xiangfa vocal recording at XP


Fanzui Xiangfa @ XP


Fanzui Xiangfa @ Aperture [Xi’an]


Fanzui Xiangfa @ Jah Bar [Chengdu]


Fanzui Xiangfa @ Bystreet Bar [Chongqing]


Fanzui Xiangfa @ There Bar [Deyang]


Fanzui Xiangfa @ Iceland [Shaguan]


Fanzui Xiangfa day off in Dali


Fanzui Xiangfa @ Skate Shop [Guangzhou]


Fanzui Xiangfa @ Band Village [Guangzhou]


Fanzui Xiangfa @ Hong Tang Guan [Shenzhen]


Fucked Up!, Gallows & Fanzui Xiangfa @ Hidden Agenda [Hong Kong]


Fanzui Xiangfa @ King of Live [Nanning]


Fanzui Xiangfa @ Fei Bar [Liuzhou]


Fanzui Xiangfa @ Xingzhe [Hezhou]


Fanzui Xiangfa @ 4698 [Changsha]


Fanzui Xiangfa @ VOX [Wuhan]